031- 10 58 86 info@stadmyranvast.se

Våra bokningsvillkor

Avbokning

Du kan om- eller avboka städningen senast 3 dagar före städtillfället. Senare avbokning debiteras fullt. Avseende flyttstädning inklusive lastbil; då lastbil tagits i bruk är avbokning ej tillåten, varpå full debitering av flyttstädning sker oavsett orsak. Läs mer om bokningsvillkor för lätt lastbil här »

Betalningsvillkor

Städmyran i Väst förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning innan avtal ingås, samt möjligheten att avböja att ingå avtal mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen.

Fakturering sker i regel via faktura i efterskott. Vi tillämpar 10 dagars betalningsvillkor för privatpersoner, 30 dagar för företag.

Behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara transparenta gentemot våra kunder med vilken information vi samlar in, hur vi använder den samt dina rättigheter att kontrollera informationen. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information skall behandlas och skyddas. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här »

Nöjd kund-garanti

Vi tillämpar nöjd kund-garanti på alla våra tjänster. Om du inte är nöjd med resultatet, så åtgärdar vi det. Kom ihåg att kontakta oss så fort som möjligt (senast 2 dagar efter städtillfället) för att garantin ska gälla. Maila till info@stadmyranvast.se eller ring oss på 031-10 58 86. (Skulle tidsfristen av någon anlednings ej vara möjligt för er, meddela oss i förväg, så att vi kan komma överens om annan längd.) 

NORMALSMUTSADE UPPDRAG

Prissättningen utgår från normalsmutsade uppdrag. Skulle vår städpersonal upptäcka att det krävs mer städning än normalt, kommer vi innan utförd städning återkoppla till dig som kund och meddela den extra kostnad städningen innebär för oss.