031- 10 58 86 info@stadmyranvast.se

Våra bokningsvillkor

Avbokning engångsstädning

Du kan om- eller avboka städningen senast 5 hela arbetsdagar före städtillfället. Senare debiteras fullt. Avseende flyttstädning inklusive lastbil; då lastbil tagits i bruk är avbokning ej tillåten, varpå full debitering av flyttstädning sker oavsett orsak. Läs mer om bokningsvillkor för lätt lastbil här »

AV- OCH OMBOKNING löpande hemstädning/veckostädning

Du kan avboka ett regelbundet hemstädnings-tillfälle senast 5 arbetsdagar före städtillfället. Senare avbokning debiteras fullt. Önskar du omboka, görs detta senast kl. 09.00 dagen innan. Senare ombokning debiteras med 50% av kostnaden. Närmaste städtillfälle ges då i mån av tillgänglighet och skall ske innan nästkommande ordinarie städtillfälle för att kunna betraktas som en ombokning. Vi tillämpar ingen bindningstid, så du kan när som helst meddela att du ej önskar våra regelbundna tjänster mer. Vi önskar dock att du meddelar även detta senast 5 arbetsdagar innan nästa tillfälle, senare avbokning debiteras fullt. Har du beställt engångsstäd gäller om- eller avbokning senast 5 arbetsdagar före städtillfället. Senare avbokning debiteras fullt. på.

Betalningsvillkor

Städmyran i Väst förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning innan avtal ingås, samt
möjligheten att avböja att ingå avtal mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen. Fakturering sker i regel via faktura i efterskott. Vi tillämpar 10 dagars betalningsvillkor för privatpersoner, 30 dagar för företag. Vid påminnelse efter förfallodag kommer påminnelseavgift á 60 kr att tas ut. Efter förfallodag debiteras en månatlig dröjsmålsränta med 10%.

Behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara transparenta gentemot våra kunder med vilken information vi samlar in, hur vi använder den samt dina rättigheter att kontrollera informationen. Vi har därför tagit fram en policy för hur din personliga information skall behandlas och skyddas. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här »

Nöjd kund-garanti

Vi tillämpar nöjd kund-garanti på alla våra tjänster. Om du inte är nöjd med resultatet, så åtgärdar vi det. Kom ihåg att kontakta oss så fort som möjligt (senast 2 dagar efter städtillfället) för att garantin ska gälla. Maila till info@stadmyranvast.se eller ring oss på 031-10 58 86. (Skulle tidsfristen av någon anlednings ej vara möjligt för er, meddela oss i förväg, så att vi kan komma överens om annan längd.) 

NORMALSMUTSADE UPPDRAG

Prissättningen utgår från normalsmutsade uppdrag. Skulle vår städpersonal upptäcka att det krävs mer städning än normalt, kommer vi innan utförd städning återkoppla till dig som kund och meddela den extra kostnad städningen innebär för oss. vet du redan med dig att städningen är eftersatt? Vänligen meddela detta i förväg.

UPPDRAG

Städmyran har alltid rätt att avsäga sig eller avbryta en städning på plats. Detta kan bero på anledningar som att kund ej är villig att betala extra för ett ev. icke normalsmutsat uppdrag, att el eller varmvatten ej finns på plats, ej får tillträde till boendet, att boendet ej är tömt (vid flyttstäd) eller något annat som gör att vi tvingas avbryta vårt inbokade städuppdrag. Skulle vi tvingas avsäga oss uppdraget utan att kunna fullfölja det, debiteras fullt belopp.